עמותה תרבותית

עמותה תרבותית

העמותה התרבותית

הישראלית נרבון ועודה

 (ACINA)

תכנון ואנימציה של אירועים קהילתיים וניהול הקואופרטיב

67 ,רחוב דרויט

11100 נרבון

איש קשר

Léon OHANA :

+33 4 68 65 06 11