קואופרטיב כשר

קואופרטיב כשר

כל ימי חמישי

19:30 – 18:00

 

ובימי ראשון בבוקר על פי בקשת הלקוח

רחוב דרויט, 67

 11100 נרבון

טלפון

04 68 65 06 11

06 19 88 69 29