נגיף הקורונה

נגיף הקורונה
חברים יקרים, נאמנים יקרים, בית הכנסת שלנו חידש את המשרדים של צ’באט מאז אמצע יונילאחר תקופת סגירה ארוכה בעקבות ההמלצות של “סנטרל קורפורדס”. היום, לנוכח הפחדיםשל חזיון מגיפה של קורונוירוס, נראה שימושי להיזכר במידות שנקטנו: אנו נמנעים מלבוא אלבית הכנסת במקרה של עייפות או מגע עם אדם חולה; כל אחד מאיתנו מדביק את ידיו כאשראנו מגיעים לבית הכנסת ולפני כל מגע עם נאמן אחר; איננו מתירים, מנשקים ומנערים ידיים;אנו לובשים מסכה בכל המשרד; אנו מכבדים את פריסת הכסאות שמאפשרת להריסת שאנומשמרים את ספרינו אנו שומרים את ספרינו מהמשרד אחד למשנהו במקומות הרגילים שלנואנחנו מסירים זמנית את אבירי שבת שלנו.   אנו מאמינים שתאימות נוקשה עם מדדים אלהמהווה מחסום אפקטיבי לכפולות אפשריות של הוירוס. חברויות